Skanderborg Sø logget !!

Skanderborg Sø ved Skanderborg består af to næsten lige store bassiner (Store Sø og Hylke Sø) og er en del af Gudenåsystemet i Søhøjlandet.

Søen er kendt for en ganske god bestand af aborrer og gedder, ligesom de heldige (og dygtige) har kunnet påvise at søen også rummer fine sandart.

skanderborgsø kopi

Dybdekortet et nu tilgængeligt på Social Map!

Udgivet i Lowrance