Halvdelen af Stege Nor er nu på Social Map!

Særligt aborrerne og gedderne fortjener opmærksomhed i brakvandsområderne. Her har man nemlig mulighed for at komme i kontakt med eksemplarer af rekordstørrelse. Der er masser af vand af afsøge, og eftersom koncentrationerne af fisk varierer voldsomt de enkelte pladser imellem, er det vigtigt med lidt lokalkendskab.

Generelt er det lettest at finde fiskene i fjorde, nor, laguner og indsnævringer mellem farvande, hvor vanddybden er relativt god. Generelt er det også en fordel med en båd, når der fiskes efter de brakke vandes aborrer og gedder. For det første handler fiskeriet i høj grad om at lokalisere fiskene, og her er det en fordel at kunne afsøge mange forskellige pladser på relativt kort tid. For det andet kan især aborrerne have en tendens til at forsamle sig over lidt dybere vand, hvor rækkevidden fra land eller i et par waders ikke helt er tilstrækkelig.

Fiskeriet

Når der fiskes fra båd bør man altid medbringe dybdekort og et ekkolod, da fiskene ofte har en tendens til at koncentrere sig langs holme, huller og dybdekurver. Uden disse undervandspejlemærker er det ofte uoverskueligt at lokalisere fiskene. Der er trods alt tale om ganske store vandområder. Her kan dine medfiskere hjælpe dig, for der er allerede logget over 50% af Stege Nor > så nu er der ingen undskyldninger – ej heller for debutanter – til ikke at fange nogle af de store brakvandsfisk !

Stegenor

Uddrag af tekst: http://fishingzealand.dk

Udgivet i Lowrance