Bjarnes grundindstillinger af Lowrance HDS navigator

Bjarnes grundindstillinger af Lowrance HDS navigator.

På min Lowrance HDS 10 bruger jeg altid Navionics søkort til at sejle ud og hjem på, for på det kort er der alle navigations oplysningerne om bøjer, skibsseparering, fyr m.m. Når jeg er på fiskepladsen bruger jeg Fiskekortet fra Claus, hvis det dækker det område jeg er i. Jeg har altid Nord op. Det finder jeg i kortmuligheder og der er det også muligt at slå Shading til, så bliver bunden med skygger, når der er dybdeforskel. Der er også mulighed for Photo overlay, men det er først godt, hvis man bruger Navionics Platinum + kort. Det er rigtigt godt på de lavvandede områder i fjorde og langs kysten. Så har jeg Retningsudvidelse slået til. Det er en blå lineal i spidsen af bådsymbolet. Man kan selv vælge længden på linealen, men jeg har den altid til en sømil, så er det nemt at vurdere afstanden på kortet, når man nu ved, hvad en sømil er. Når linealen er på, er det også meget lettere at se, om man drejer. Hvis man vil have menuerne til de nederste knapper væk, for at få en større skærm at se på, skal man bare holde ”Exit” knappen inde, og når man vil have dem frem igen, skal man trykke på en af de nederste knapper, så er menuen der igen.

For at skifte mellem de to kort kan man trykke på den nederste knap, der hedder Kortmuligheder, så kommer det frem øverst, så flyt op og tryk enter.

I Kortmuligheder er også Nord op og Shading. Det er også her, man finder Photo overlay, her er der forskellige muligheder, men jeg har det enten slukket eller Fuld. Lige under er der en knap, så man kan skrue op for Fotogennemsigtigheden, så har man søkortet liggende under og kan derved få dybdekurverne med.

Retningsudvidelse finder man ved at trykke menu, menu, og derefter fremhæve Retningsudvidelse og lidt længere nede kan man sætte længden.

af Bjarne Schou

Udgivet i ProStaff opsætninger